O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dlaczego UML 2.0?

Pierwsza wersja języka UML umożliwiała jednoznaczne przedstawianie projektów, wyrażanie ich istoty, a nawet wychwytywanie oraz odwzorowywanie założeń funkcjonalnych dla rozwiązań programistycznych. Jednakże świat zmienił się w sposób bardziej fundamentalny, co spowodowało przekonanie, że modelowanie nie tylko oprogramowania, ale również dowolnych systemów może korzystać z zalet języka ujednoliconego, jakim jest na przykład UML.

Poza pierwotne założenia projektowe języka UML wykraczały potrzeby wynikające z tworzenia oprogramowania obiektowego wykorzystującego komponenty, architektury sterowane modelem, wykonywalny UML oraz potrzeba współdzielenia modeli pomiędzy różnymi narzędziami.

Języki z serii UML 1.x oraz wszystkie wcześniejsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required