O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Interfejsy

Jeżeli chcielibyśmy zadeklarować metody, które powinna implementować klasa pochodna, lecz nie możemy w tym celu zastosować abstrakcji, ponieważ mamy do dyspozycji jedynie dziedziczenie proste (na przykład w języku Java), odpowiedzią mogą być interfejsy.

Interfejs (ang. interfaceprzyp. tłum.) jest zbiorem operacji, które nie mają odpowiadających im metod implementujących, co bardzo przypomina klasy abstrakcyjne zawierające jedynie metody abstrakcyjne. W niektórych językach programowania, takich jak C++, interfejsy są zaimplementowane w postaci klas abstrakcyjnych bez implementacji żadnych operacji. W nowszych językach, w rodzaju Javy oraz C#, interfejs ma swoją specjalną dedykowaną konstrukcję.

Podpowiedź

Interfejsy wydają się być ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required