Modelowanie przypadku użycia za pomocą przeglądowego diagramu interakcji

Przedstawiliśmy już całą nową notację dla diagramów interakcji. Nadeszła więc pora, aby przyjrzeć się przykładowi praktycznemu. W tym celu utworzymy od podstaw przeglądowy diagram interakcji dla przypadku użycia o nazwie Utwórz nowe zwykłe konto pamiętnika, wykorzystując w tym celu części z diagramów utworzonych w poprzednich rozdziałach.

Olbrzymia różnica pomiędzy przykładem przedstawionym tutaj a zamodelowanymi w poprzednich rozdziałach polega na tym, że w przypadku przeglądowych diagramów interakcji możemy korzystać z różnych rodzajów diagramów. Każda część danej interakcji jest na nich zamodelowana przy użyciu technik dla niej najbardziej odpowiednich.

Łączenie interakcji ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.