O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obiekty

Niekiedy ważnym aspektem modelowanego procesu są obiekty. Przypuśćmy, że firma czytelnika zdecydowała o sprzedaży systemu CMS jako produktu komercyjnego, a on chciałby zdefiniować proces akceptacji napływających zamówień. Każdy krok w procesie akceptacji zamówień będzie potrzebował informacji o zamówieniu, takich jak dotyczące płatności oraz kosztów transakcji. Informacje tego rodzaju mogą zostać zamodelowane na diagramie czynności przy użyciu obiektu Order, który zawierać będzie informacje o zamówieniu wymagane w kolejnych krokach. Diagramy czynności oferują szereg sposobów modelowania obiektów w procesach.

Podpowiedź

Obiekty nie muszą być programowe. Na przykład w przypadku czynności niezautomatyzowanego montażu komputerów węzeł obiektu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required