O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wdrażanie oprogramowania: artefakty

W poprzednim podrozdziale przedstawiony został krótki przegląd pewnej notacji, która może zostać wykorzystana do przedstawienia oprogramowania oraz sprzętu we wdrażanym systemie. Program 3dpacman.jar został wdrożony w pojedynczym węźle sprzętowym. W języku UML plik archiwum JAR nazywany jest artefaktem.

Artefakty (ang. artifactsprzyp. tłum.) są fizycznymi plikami, które są wykonywane lub używane przez oprogramowanie. Do często spotykanych artefaktów należą:

  • pliki wykonywalne w rodzaju.exe lub .jar;

  • pliki biblioteczne w rodzaju.dll (lub plików pomocniczych .jar);

  • pliki źródłowe w rodzaju .java lub .cpp;

  • pliki konfiguracyjne wykorzystywane przez oprogramowanie w czasie jego działania, bardzo często w formatach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required