O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wychwytywanie wymagań systemowych

Wystarczy już tej całej teorii. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Załóżmy, że będziemy określać wymagania dla systemu zarządzania zawartością strony pamiętnika internetowego (ang. weblog content management system, w skrócie CMS — przyp. tłum.).

W rzeczywistości nie istnieje najlepszy sposób rozpoczęcia analizy wymagania A.1, jednak jedną z przydanych pierwszych czynności będzie przyjrzenie się obiektom, które są w interakcji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required