Wychwytywanie wymagań systemowych

Wystarczy już tej całej teorii. Przyjrzyjmy się prostemu przykładowi. Załóżmy, że będziemy określać wymagania dla systemu zarządzania zawartością strony pamiętnika internetowego (ang. weblog content management system, w skrócie CMS — przyp. tłum.).

W rzeczywistości nie istnieje najlepszy sposób rozpoczęcia analizy wymagania A.1, jednak jedną z przydanych pierwszych czynności będzie przyjrzenie się obiektom, które są w interakcji ...

Get UML 2.0. Wprowadzenie now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.