O'Reilly logo

UML 2.0. Wprowadzenie by Kim Hamilton, Russ Miles

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zarządzanie złożonymi interakcjami za pomocą fragmentów sekwencji

Większość z tego, co do tej pory przedstawione zostało w tym rozdziale, było z pewnością całkiem dobrze znane każdemu, kto używał diagramów sekwencji w językach z rodziny UML 1.x. Teraz jednak nadszedł czas na coś zupełnie nowego.

W zamierzchłych i złych czasach, przed pojawieniem się języka UML 2.0, diagramy sekwencji bardzo szybko stawały się olbrzymie i zagmatwane. Zawierały bowiem zbyt wiele szczegółowych informacji, aby mogły być łatwo zrozumiane oraz utrzymywane. Nie istniał wbudowany standardowy sposób przedstawiania pętli lub przepływów alternatywnych, dlatego każdy musiał wymyślać własne rozwiązania. To sprawiało, że diagramy stawały się coraz większe i bardziej złożone, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required