Rozdział 10. Dane wejściowe i sterowanie lotem

Scena gry jest już w większości gotowa, możemy zatem zająć się dodawaniem podstaw rozgrywki. W tym rozdziale zaczniemy tworzyć systemy, które pozwolą graczowi poruszać się statkiem kosmicznym w przestrzeni.

Dane wejściowe

Tworzona gra będzie korzystać z dwóch rodzajów danych wejściowych, czyli z wirtualnego joysticka, dzięki któremu gracz będzie określać kierunek lotu, oraz przycisku sygnalizującego żądanie oddania strzału z lasera.

Trzeba pamiętać, że jedynym sposobem prawidłowego sprawdzenia dotykowego interfejsu gry będzie przetestowanie go na urządzeniu wyposażonym w ekran dotykowy. ...

Get Unity now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.