Rozdział 12. Asteroidy i uszkodzenia

Asteroidy

Aktualnie nasz statek kosmiczny może już latać w przestrzeni, na ekranie są wyświetlane znaczniki, możemy też celować i strzelać z laserów. Jednak na razie nie mamy żadnych celów, do których można by strzelać (bo przecież nie będziemy strzelać do stacji kosmicznej).

Najwyższy czas zająć się tym niedopatrzeniem. W tym rozdziale utworzymy asteroidy, które właściwie nie będą robić nic specjalnego, z wyjątkiem tego, że będą lecieć w przestrzeni. Dodatkowo zaimplementujemy system, który będzie tworzyć asteroidy i wysyłać je w kierunku stacji kosmicznej.

Zaczniemy od zbudowania prototypu asteroidy. Asteroida będzie się składać z dwóch obiektów — abstrakcyjnego obiektu wysokiego poziomu, zawierającego ...

Get Unity now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.