Rozdział 13. Dźwięki, menu, śmierć i więcej eksplozji!

Podstawowe elementy rozgrywki naszej kosmicznej strzelanki zostały już zaimplementowane, jednak sama gra nie jest skończona. Aby można było grać w nią poza środowiskiem Unity, trzeba jeszcze dodać menu oraz inne elementy sterujące, które pozwolą użytkownikowi poruszać się po samej aplikacji. Warto także dopracować grę, zastępując tymczasowe grafiki modelami 3D oraz materiałami wysokiej rozdzielczości.

Menu

Na razie w naszą grę można zagrać wyłącznie za pomocą przycisku Play w środowisku Unity. Po rozpoczęciu gry akcja zaczyna się natychmiast, a kiedy stacja kosmiczna ulegnie zniszczeniu, grę trzeba zatrzymać i rozpocząć od początku.

Aby zapewnić graczowi nieco bogatszy kontekst rozgrywki, ...

Get Unity now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.