Web 2.0. Przewodnik po strategiach

Book description

Z tego podręcznika dowiesz się, jak powstają efekty sieci, w jaki sposób prowokować i wykorzystywać okazje biznesowe oraz zarabiać pieniądze na dostarczonych przez użytkowników wartościach. Uwierzysz, że za pomocą Web 2.0 mogą bogacić się i korporacje, i niewielkie przedsiębiorstwa. Poznasz sprawdzone narzędzia i strategie oraz rewolucyjne modele biznesowe, stosowane przez takie firmy, jak Google czy Amazon. Pamiętaj, że tym firmom przyniosły one wielki sukces i ogromne zyski

Table of contents

 1. Web 2.0. Przewodnik po strategiach
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
 4. Wstęp
  1. Czym jest Web 2.0
  2. Dla kogo jest ta książka
  3. Czego możesz się nauczyć
  4. Wykorzystanie Web 2.0
  5. Podziękowania
 5. 1. Użytkownicy tworzą wartość
  1. Flickr i wspólna wartość użytkowników
   1. Wspólna wartość użytkowników i pozytywne efekty sieciowe
   2. Rola zaufania w kontaktach i tworzeniu społeczności
   3. Tworzenie, porządkowanie i spieniężanie długiego ogona
  2. Sześć sposobów, jakimi Flickr tworzy wartość użytkowników przez interakcję
   1. Otwórz cyfrową treść na globalną interakcję z użytkownikami
   2. Lepsze wyszukiwanie dzięki informacjom wprowadzanym przez użytkowników
   3. Odkrywanie i wykorzystywanie grup internetowych
   4. Przyspieszanie i wzmacnianie społecznościowych efektów sieciowych w grupach
   5. Własne kanały informacyjne użytkowników
   6. Zachęć innych, by stali się częścią Twojego cyfrowego ekosystemu
  3. Dlaczego udostępnianie może się opłacać?
  4. Źródła kosztów Flickr
  5. Określanie wartości firmy
  6. Spojrzenie wstecz: inne wyzwania Netflix
   1. Koszt rozwoju
   2. Ucieczka z pułapki
  7. Wnioski
   1. Koszty pozyskania klienta, zapasy i szybkość wzrostu
   2. Krzywe przepływów finansowych i czas do osiągnięcia zyskowności
   3. Wycena firmy
   4. Końcowa wartość netto przedsiębiorcy/założyciela
  8. Pytania pomocnicze
   1. Pytania strategiczne
   2. Pytania taktyczne
 6. 2. Sieci zwielokrotniają efekty działań
  1. Pozytywne efekty sieciowe w internecie dzięki Web
  2. Rynki n-stronne
  3. Zestaw efektów sieciowych Google
   1. Efekty sieciowe zaspokajania potrzeb i masa krytyczna
   2. Umożliwienie reklamodawcom płacenia za słowa kluczowe: GoTo
   3. Wejście Google
    1. Optymalizacja wyszukiwania przy użyciu PageRank
    2. AdWords: samoobsługowy sposób na dotarcie do długiego ogona zapytań
    3. AdRank ustala pozycjonowanie reklamy
    4. Uzupełniające efekty sieciowe
    5. Blogowanie dla pieniędzy
  4. Zalety i wady dodatniego sprzężenia zwrotnego
   1. Historia AOL/Google
  5. Wnioski
  6. Pytania pomocnicze
   1. Pytania strategiczne
   2. Pytania taktyczne
 7. 3. Ludzie nawiązują kontakty
  1. Role społeczne: online i offline
  2. Jak sieć zmienia kontakty społeczne
   1. Przejście ze zwykłej poczty na pocztę elektroniczną
   2. „Łącznicy”, „specjaliści” i „sprzedawcy” szerokopasmowo
  3. Jak dużo klientów i jak szybko?
   1. Krzywa przyswajania Rogersa
   2. Krzywa rozpowszechniania Bassa
  4. LinkedIn: wizytownik online
   1. Gwałtowny wzrost
   2. Zaufanie i stopnie oddalenia
   3. Spieniężanie sieci społecznych
  5. Facebook: przedstaw się online
   1. Początkowy wzrost Facebooka
   2. Wirusowy wzrost w Facebooku
   3. Aplikacje wirusowe
   4. Ograniczenia wirusowości: Facebook Beacon
  6. Wnioski
   1. Wędrówka przez sieci społeczne
   2. Tworzenie wartości w sieciach społecznych
   3. Przyspieszenie
  7. Pytania kontrolne
   1. Pytania strategiczne
   2. Pytania taktyczne
 8. 4. Firmy zarabiają na kompetencjach
  1. Zewnętrzne i wewnętrzne siły
  2. Rozwijanie zdolności adaptacyjnych: przed siecią Web
  3. Od rozpowszechniania treści online do rozpowszechniania kompetencji
   1. Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
   2. Poszukiwanie kompetencji na całym świecie: IBM
    1. Integracja Linuksa i Apache
    2. Mentoring
    3. Ekosystemy i rozpowszechnianie kompetencji
   3. Oddanie sklepu: Amazon
    1. Pierwsze kroki: wpuszczenie innych sprzedawców do sklepu
    2. Następne kroki: dzielenie się kompetencjami zaplecza
    3. Pomaganie innym w dzieleniu się kompetencjami
   4. Zachęcanie do łączenia kompetencji: Google
  4. Wnioski
  5. Pytania kontrolne
   1. Pytania strategiczne
   2. Pytania taktyczne
 9. 5. Nowe łączy się ze starym
  1. Style innowacji
   1. Innowacja konkurencyjna czy zespołowa?
   2. Style innowacyjnej współpracy
   3. Demokratyczna innowacja
   4. Innowacje z tłumu
   5. Innowacje open source, ekosystemowe i platformowe
   6. Rekombinacyjna innowacja online
   7. Łączenie, nie wywracanie
  2. Integracja ekosystemów: iPod Apple
   1. Ekosystem innowacji platformowej nr 1: produkcja
   2. Ekosystem innowacji platformowej nr 2: kreatywność i media
   3. Ekosystem innowacji platformowej nr 3: akcesoria
   4. Ekosystem innowacji platformowej nr 4: dodatkowe dane dostarczane przez użytkowników
   5. Innowacje rekombinacyjne
  3. Współpraca z operatorami: Jajah
   1. Wrażenia użytkownika
   2. Porozumienia umożliwiają działanie
  4. Bardziej rekombinacyjna innowacja: iPhone
  5. Wnioski
  6. Pytania kontrolne
   1. Pytania strategiczne
   2. Pytania taktyczne
 10. 6. Firmy wykorzystują strategie
  1. Pięć kroków do Web 2.0
   1. Wykorzystaj wspólną wartość użytkowników
   2. Aktywuj efekty sieciowe
   3. Wykorzystaj portale społecznościowe
   4. Dynamicznie rozpowszechniaj kompetencje
   5. Rekombinuj innowacje
  2. Tworzenie biznesplanów Web 2.0
   1. Analiza rynku
   2. Analiza konkurencyjna
   3. Produkty i usługi
   4. Terminy i kamienie milowe
   5. Kadra zarządzająca i wykonawcza
   6. Finanse
  3. Rozglądaj się, idąc naprzód
 11. A. Przypisy końcowe
  1. Rozdział 1.
  2. Rozdział 2.
  3. Rozdział 3.
  4. Rozdział 4.
  5. Rozdział 5.
  6. Rozdział 6.
 12. B. Bibliografia
 13. Indeks
 14. Copyright

Product information

 • Title: Web 2.0. Przewodnik po strategiach
 • Author(s): Amy Shuen
 • Release date: November 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324619238