Jak sieć zmienia kontakty społeczne

W pewien sposób networking online jest podobny do networkingu offline — umiejętności społeczne, które znasz ze świata offline, są nadal pomocne. Jednak łączność przez strony internetowe i email jest bardziej jak grupa ludzi zebranych w tym samym pokoju, gotowych do przedstawiania się bez żadnego wstępu. Nie zastąpi to rozmowy twarzą w twarz, ale jest substytutem takiej rozmowy, który zmienia reguły.

Dwie rzeczy zmieniają sposób wywoływania przekazywanej z ust do ust epidemii w świecie online:

  • Dostępność prywatnych treści przesłanych online,

  • Szybkość nawiązywania kontaktu online z kimś, kto, nie wiedząc o tym, potrzebował informacji lub kontaktu.

Świat online jest małym światem. Kilkoma kliknięciami użytkownicy ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.