Określanie wartości firmy

Portal Yahoo! kupił Flickr za około 30 do 40 milionów dolarów w marcu 2005. Choć twórcy Flickr deklarowali (http://blog.flickr.net/en/2005/03/20/yahoo-actually-does-acquire-flickr/), że dzięki temu „nie będą już musieli losować, komu zapłacić”, rzeczywistość była o wiele ciekawsza. Flickr mogło wnieść do Yahoo! swoje strategie szybkiego rozwoju, a Yahoo! mogło zapewnić dodatkowy rozgłos i lepszą infrastrukturę rosnącemu serwisowi zdjęciowemu.

Wartość Flickr jest jednak trudna do oceny. Wartość to oczywiście nie tylko infrastruktura firmy ani nawet marka. W przypadku firmy rosnącej jak ta, wartość zależy od klientów. W przeszłości takie stwierdzenie było prawdziwe co do zasady, ale trudne do oceny ilościowej. Wycena ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.