Wstęp

Jesteśmy już integralną częścią ekonomii biznesu Web 2.0. Każde kliknięcie w Google, Wikipedii, eBay czy Amazon wzmaga „efekty sieci”. Używając telefonu korzystającego z Flickr, pobierając podcast z iTunes czy sprawdzając ceny akcji na Yahoo! Finance, tworzymy pieniężną wartość dla biznesu — nawet jeśli nic nie kupujemy.

Web 2.0 wykorzystuje to, co zapoczątkował Web 1.0, i idzie dużo dalej. Otwiera olbrzymie możliwości w modelach biznesowych powiązanych z możliwościami technologicznymi. Tak wielu ludzi jest podłączonych do Internetu i wpływa na Internet, że ekonomia skali nie tylko obniża koszty; oni tworzą wartość.

Firmy tworzą modele biznesowe zawierające tworzenie interesujących miejsc w sieci, w których ludzie z podobnymi zainteresowaniami ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.