Rozdział 5.

Kreatywne wiatry zniszczenia Schumpetera

Joseph Schumpeter, australijski ekonomista, w 1932 roku napisał o „kreatywnych huraganach zniszczenia” i opisał je jako klastry innowacji, które mogą zmienić całą ekonomię razem ze zwyczajami społecznymi i kulturalnymi.

Przełomowa innowacja

Chalyton Christensen scharakteryzował przełomowe innowacje jako przede wszystkim przełomowe technologie w swoim bestselerze The Innovator’s Dilemma: The Revolutionary Book that Will Change the Way You Do Business (HarperBusiness). Zobacz też artykuł HBR Disruptive Technologies: Catching the Wave. Jest to dość nieoczekiwany kontrast w stosunku do klasycznego podejścia z literatury o zarządzaniu innowacjami (przykładowo Mastering the Dynamics of Innovation ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.