Spojrzenie wstecz: inne wyzwania Netflix

Netflix jest dumny z tego, że przetrwał narastanie oraz pęknięcie bańki internetowej i od tego czasu dodaje coraz więcej opcji społecznościowych do swojego serwisu. Podobnie do Flickr, Netflix:

  • Pojawił się w czasie, gdy zmieniały się kanały komunikacji.

  • Dostarcza swoim użytkownikom wielką ilość graficznych informacji.

  • Opiera się na ciągle rozwijanym interfejsie webowym, przy użyciu którego kontaktuje się ze swoimi klientami.

  • Gwałtownie rósł dzięki użytkownikom, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach przyjaciołom (szybko uzyskany udział w dość trudnym do pozyskania rynku).

Inaczej jednak niż w przypadku Flickr, Netflix wystartował w czasie, gdy jeszcze trudne było stworzenie treści, którą można dzielić, ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.