Współpraca z operatorami: Jajah

15 września 2005 roku zwykle powściągliwa okładka gazety „Economist” oznajmiała: „Jak internet zabija firmy telekomunikacyjne”. Artykuł przepowiadał koniec wartego bilion dolarów przemysłu telekomunikacyjnego, gdy tylko Skype i inne firmy VoIP obiecały uczynić darmowymi wszystkie połączenia telefoniczne. Gdy założyciele Kazaa zostali powstrzymani od udostępniania plików p2p w obrębie ściśle obłożonego prawami autorskimi obszaru pobierania cyfrowej muzyki, zwrócili oni swoją potężną maszynę dystrybucji wirusowej w stronę telefonii internetowej i postanowili uczynić ją dochodową przy wykorzystaniu strategii freemium, w której opłaty pobierane od biznesowych użytkowników pokrywałyby koszty darmowego telefonowania ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.