Zestaw efektów sieciowych Google

Google ma wspaniałe podstawy do tworzenia: algorytm PageRank wykorzystujący połączenia między serwisami do ustalenia ich prawdopodobnej ważności w wyszukiwaniu. Google odniosło sukces, ponieważ mogło wykorzystać efekty sieciowe, które PageRank stworzył w jednym obszarze, i przenieść rezultaty tej pracy na inne obszary, gdzie większa ilość efektów sieciowych mogła jeszcze bardziej zwielokrotnić jego zasoby. Warto przeanalizować następujące zagadnienia:

Bezpośrednie efekty sieciowe wyszukiwarki

Każde zapytanie użytkownika dynamicznie uaktualnia PageRanking i poprawia użyteczność wyszukiwarki dla użytkownika. Google zwiększyło ruch i wykorzystanie wyszukiwarki również dzięki umowom o współpracy z AOL, AskJeeves i ...

Get Web 2.0. Przewodnik po strategiach now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.