Doświadczenie

W jaki sposób definiują panowie sukces w swojej pracy?

Luiz: Sukces języka programowania zależy od liczby programistów używających języka oraz od sukcesu aplikacji, które wykorzystują język. Nie wiemy dokładnie, ile osób programuje w języku Lua, ale z całą pewnością jest wiele aplikacji pomyślnie używających języka Lua, włącznie z kilkoma bardzo udanymi grami. Zakres aplikacji, w jakich jest używany język Lua — począwszy od przetwarzania obrazów w komputerach typu desktop, a skończywszy na systemach wbudowanych do sterowania robotów — pokazuje, że istnieje zapotrzebowanie na język tego typu. Na koniec spośród języków stworzonych w krajach rozwijających się Lua jest jedynym, który osiągnął globalne znaczenie na taką skalę. Jest ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.