Informatyka

Jakie badania prowadzi się w informatyce?

Al: To doskonałe pytanie, na które nie ma dobrze zdefiniowanej odpowiedzi. Myślę, że zakres badań w informatyce bardzo mocno się rozszerzył. W dalszym ciągu istnieją głębokie, nierozwiązane i zasadnicze pytania. W jaki sposób udowodnić, że problem faktoryzacji lub problem NP-zupełny jest faktycznie trudny? W jaki sposób zamodelować złożone systemy, takie jak ludzka komórka lub ludzki mózg? Jak tworzyć skalowalne, zaufane systemy? W jaki sposób programiści mogą budować oprogramowanie o dowolnym stopniu niezawodności? Jak stworzyć oprogramowanie o cechach przyjaznych człowiekowi, czyli posiadające emocje lub inteligencję? Do jakiego stopnia można rozszerzać prawo Moore’a?

Skala i zakres problemów ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.