Inżynieria języka Objective-C

Dlaczego zdecydowali się panowie rozszerzyć istniejący język, zamiast stworzyć nowy?

Tom Love: Było to bardzo ważne ze względu na wymóg zachowania zgodności wstecz obowiązujący w dużych firmach. Na początku projektowania podjęto ważną decyzję, że będzie można wziąć program napisany w C i skompilować go za pomocą kompilatora Objective-C. Nie trzeba przy tym będzie niczego zmieniać w programie. Nic, co jest możliwe do osiągnięcia w C, nie będzie zakazane w Objective-C i nic, co można osiągnąć w Objective-C, nie będzie niezgodne z C. Było to duże ograniczenie, ale okazało się ono bardzo ważne. Pozwalało również na łatwe łączenie i dopasowywanie języków ze sobą.

Dlaczego wybrał pan język C?

Tom: Prawdopodobnie dlatego, ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.