Język

Wiele osób chwali Perla za jego niezwykłe możliwości przetwarzania tekstu. Czy istnieje związek pomiędzy tymi możliwościami a względami lingwistycznymi, które miał pan na myśli podczas tworzenia języka?

Larry: To jest dobre pytanie. Z jednej strony chciałbym odpowiedzieć, że tak, ale z drugiej prawdopodobnie nie będę miał racji.

Są jasne dowody na to, że chociaż język Perl został zaprojektowany tak, by do pewnego stopnia działał jak język naturalny, niezbyt dobrze nadawał się do parsowania kodu Perla (używał do tego celu narzędzia yacc). Podejrzewam, że gdyby odpowiedź na to pytanie była twierdząca, to Perl 1 byłby znacznie bardziej ukierunkowany na operacje parsowania języków niż Perl 6 jest ukierunkowany teraz. Tak jednak nie było. Może ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.