Język Objective-C i inne języki

Dlaczego pana zespół zdecydował się rozszerzyć istniejący język, zamiast stworzyć nowy?

Brad Cox: Ja byłem dość zadowolony z języka C — no może z wyjątkiem pewnych, dobrze znanych ograniczeń, ale można było z nimi wytrzymać. Tworzenie języka bazowego tylko po to, by wprowadzić obsługę technik programowania obiektowego, byłoby marnotrawstwem czasu.

Dlaczego wybrał pan język C?

Brad: Do tego języka mieliśmy dostęp. Ada nie wchodziła w grę. Pascal był uznawany za zabawkę dla badaczy. Pozostawały języki COBOL i FORTRAN. To chyba wszystko wyjaśnia. Ach tak! Był jeszcze Chill (język telefoniczny). Jedyną sensowną alternatywą dla języka C był Smalltalk, ale Xerox by go nie sprzedał.

Naszym celem było przeniesienie technik ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.