Przyszłość

Czy kiedykolwiek powstanie standard C++ 2.0?

Bjarne: To zależy, co pan rozumie przez „C++ 2.0”. Jeśli oczekuje pan nowego języka, stworzonego prawie od podstaw, zawierającego wszystko, co najlepsze w C++, i pozbawionego wszystkiego tego, co złe (dla określonych definicji tego, co dobre, i tego, co złe), to moja odpowiedź brzmi: „Nie wiem”. Chciałbym, aby powstał nowy język wywodzący się z tradycji C++, ale nie widzę takiego na horyzoncie, zatem pozwoli pan, że skoncentruję się na następnym standardzie ISO języka C++, znanym pod nazwą C++0x.

Dla wielu osób będzie to C++ 2.0, ponieważ dostarczy nowych własności języka i nowych standardowych bibliotek, ale jednocześnie będzie niemal w 100% zgodny z C++98. Nazwaliśmy go C++0x z nadzieją, ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.