Społeczność

Zawsze zachęcał pan społeczność do uczestnictwa w projektowaniu i implementacji. Czy to było konieczne ze względu na wykonanie zadań? Czy to jest odzwierciedlenie pana stylu pracy, czy też pańskie poczucie estetyki?

Larry: Jestem pewien, że to musi być kombinacja czynników.

Oczywiście pierwotną motywacją do budowania społeczności jest nakłonienie użytkowników do przekazywania pozytywnych i negatywnych uwag. Przyjemniej jest, gdy są to uwagi pozytywne, ale negatywne uwagi także pomagają.

Z perspektywy lingwistycznej język który ma bardzo nieliczną społeczność, nie ma najlepszej przyszłości. Jest dość oczywiste, że społeczność rzeczywiście pomaga w żywotności projektu.

Co więcej, ja chciałem, aby moje oprogramowanie było używane przez ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.