Używanie języka

W jaki sposób debuguje pan swój kod? Czy ma pan jakieś wskazówki dla programistów C++?

Bjarne: Przez wnikliwą analizę. Studiuję program i oglądam go mniej lub bardziej systematycznie tak długo, aż mam wystarczającą wiedzę do tego, by w inteligentny sposób odgadnąć miejsce wystąpienia błędu.

Testowanie to zupełnie inna sprawa. Podobnie jak odpowiedni projekt zmierzający do zminimalizowania liczby błędów. Bardzo nie lubię debugowania i robię wszystko, by go uniknąć. Jeśli jestem programistą fragmentu oprogramowania, buduję go na bazie interfejsów i niezmienników, dlatego trudno mi uzyskać kod z dużą liczbą błędów, który nie daje się skompilować i uruchomić. Następnie bardzo się staram, aby kod można było przetestować. Testowanie ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.