Wykraczając poza informatykę

Jakie są dziś najważniejsze problemy w informatyce?

Robin: Ostatnio pracuję nad pojęciem struktury modeli. Jeśli ktoś pracuje w wysokopoziomowym języku programowania, to posługuje się pojęciami z języków niższych poziomów. Te z kolei są wyrażone w kodzie asemblera, który jest bardziej niskopoziomowy. Natomiast sposób działania kodu asemblera jest wyrażony za pomocą układów logicznych znajdujących się pod spodem. Nie jest to już zatem model programowy, ale model obiektów elektronicznych. Ten model jest z kolei wyjaśnieniem zjawiska, jakim jest komputer — urządzenia, które uruchamia nasz program znajdujący się o cztery poziomy wyżej w hierarchii modeli. Nie jest to koniec tej historii, ponieważ można by pójść wyżej ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.