XQuery i XML

Czy język XML wpłynie na sposób, w jaki będziemy korzystali z wyszukiwarek w przyszłości?

Don: Myślę, że to możliwe. Wyszukiwarki już wykorzystują metadane zawarte w znacznikach HTML, na przykład hiperłączach. Jak wiadomo, XML jest w porównaniu z HTML bardziej rozszerzalnym językiem znaczników. Myślę, że kiedy powstanie więcej standardów bazujących na XML do oznaczania specjalizowanych dokumentów, takich jak dokumenty medyczne i biznesowe, wyszukiwarki będą częściej korzystały z informacji semantycznych zapisanych w znacznikach.

Obecnie pracuje pan nad nowym językiem XQuery, który umożliwia dostęp do danych XML. Język XML różni się od relacyjnych baz danych, ponieważ zawiera metadane. Jakie wyzwania napotkał pan podczas projektowania ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.