Zarządzanie projektem i oprogramowanie odziedziczone

Powiedział pan, że programista jest w stanie obsłużyć kod, który można zmieścić na około połowie ryzy papieru.

Tom: To prawda. Obecnie jestem zaangażowany w wiele projektów prowadzonych przez Rząd Federalny. Zabawne, jak przydatna jest znajomość tego prostego faktu. 100 000 wierszy kodu to karton wydruków. Wytworzenie tego kodu kosztuje 3 miliony dolarów. Utrzymanie wymaga dwóch ludzi. Przypadki testowe potrzebne do pełnego przetestowania tego kartonu kodu to kolejne dwa lub trzy kartony kodu.

Czy te liczby są niezależne od języka?

Tom: Nieomalże tak. Wydaje się to być prawdziwe przynajmniej dla obiektowych języków programowania. W przypadku przeciętnego obiektowego języka programowania więcej ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.