Życie algorytmów

W jaki sposób zdefiniowałby pan język AWK?

Al Aho: Powiedziałbym, że AWK jest łatwym do nauki i łatwym do używania językiem skryptowym, który koncentruje się na wykonywaniu rutynowych aplikacji przetwarzania danych.

Jaka była pańska rola w projektowaniu języka AWK?

Al: W latach siedemdziesiątych prowadziłem badania na temat wydajnych algorytmów parsowania i dopasowywania wzorców. Brian Kernighan i ja rozmawialiśmy na temat uogólnienia narzędzia grep w taki sposób, by można je było wykorzystać do wykonywania ogólnych zadań dopasowywania wzorców i przetwarzania tekstu w wielu aplikacjach przetwarzania danych. Potem dołączył do nas Peter Weinberger, który wyraził wielkie zainteresowanie projektem. Dzięki temu w 1977 roku zaimplementowaliśmy ...

Get Wielkie umysły programowania. Jak myślą i pracują twórcy najważniejszych języków now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.