O'Reilly logo

Windows 8. Praktyczne rozwiązania by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Dostosowywanie ekranu startowego, interfejsu Windows 8 oraz aplikacji

Nowy interfejs główny systemu Windows 8 — wcześniej zwany Metro, a teraz po prostu Windows 8 — jest jedną z największych od kilku pokoleń zmian wprowadzonych na platformie Windows. Ekran startowy interfejsu z dumą prezentuje duże kafelki (z których wiele jest dynamicznych) i dostarcza informacji bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań przez użytkownika. Aplikacje Windows 8 (zwane wcześniej aplikacjami Metro, a przeze mnie nazywane aplikacjami natywnymi Windows 8) zostały specjalnie przygotowane na potrzeby tego nowego interfejsu i również wyglądają inaczej niż to, co widzieliśmy w systemie Windows do tej pory. Przykładowo w swoich głównych interfejsach ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required