O'Reilly logo

Windows 8. Praktyczne rozwiązania by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Dostosowywanie pulpitu

Ach, pulpit... Pamiętasz go jeszcze? We wcześniejszych wersjach platformy Windows to właśnie na pulpit byłeś kierowany zaraz po zalogowaniu się do systemu.

W przypadku Windows 8 te dni są już za nami. Zamiast tego jesteśmy kierowani prosto na ekran startowy. Wygląda to tak, jakby Microsoft był zawstydzony pulpitem i chciał, abyśmy się trzymali od niego z daleka. I pod pewnymi względami pulpit Windows 8 różni się od pulpitu we wcześniejszych wersjach platformy Windows, w szczególności dlatego, że usunięty został przycisk Start.

Prawdą jest jednak, że jeśli korzystasz z tradycyjnego komputera PC, a nie z tabletu, dużo czasu będziesz spędzał na pulpicie, korzystając przy tym z aplikacji desktopowych. Prawdopodobnie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required