Rozdział 1. Wprowadzenie

Wszystko zaczęło się od Windows NT, pierwszego systemu firmy Microsoft przeznaczonego dla serwerów. W świecie zdominowanym przez sieciowy system operacyjny Novell NetWare wersje 3.1 i 3.5 systemu nie miały szans przyciągnąć szerszej uwagi — za bardzo raziły wtedy swoją topornością, powolnym działaniem i bardzo ograniczonym zasobem mechanizmów współdziałania z oprogramowaniem innych firm. Przełomem był dopiero system Windows NT 4.0, korzystający z nowego interfejsu Windows 95. Dla tych, którzy nie znali systemu Macintosh OS komputerów Apple, nowy interfejs był prawdziwą rewolucją. Wewnątrz zmian było mniej, ale doprowadziły one do stworzenia solidnego fundamentu architektury. Wersja 4.0 systemu Windows NT pozwoliła ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.