Dzielona architektura DNS

Czytelnik poznał już zarówno zasady działania systemu DNS, jak i ustawienia konfiguracyjne Windows. Czas teraz omówić bardzo popularną technikę wdrażania systemu odwzorowania nazw: dzieloną architekturę DNS (ang. split DNS architecture).

Dzielona architektura DNS to połączenie zbioru serwerów wewnętrznych, wykorzystywanych w codziennej pracy organizacji, oraz jednego lub kilku serwerów połączonych z Internetem. Te ostatnie umożliwiają użytkownikom z zewnątrz korzystanie z udostępnianych w sieci publicznej usług, ale pozostają oddzielone od sieci wewnętrznej, aby zwiększyć jej bezpieczeństwo. Klienty przesyłające zapytania do serwerów zewnętrznych nie mają dostępu do danych o strukturze sieci wewnętrznej, ponieważ serwery ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.