Rozwiązywanie problemów

Procedura diagnozowania problemów z zasadami grup i ustalania, dlaczego nie działają tak, jak powinny, może doprowadzić do rozpaczy. Być może kilka przedstawionych tutaj wskazówek pomoże.

Problemy z DNS

Problemy z systemem DNS mogą spowodować bardzo trudne do wyśledzenia zakłócenia i znacznie ograniczyć zakres rzeczywistego stosowania zasad. Wynika to przede wszystkim stąd, że DNS to pierwszy krok do nawiązania kontaktu z kontrolerem domeny. Choć logowanie może być udane, zasady grup są bardziej wymagające — korzystają one z różnych rekordów SRV, których struktura łatwo ulega zaburzeniu. Rzetelna analiza systemu DNS to dobry początek systematycznego rozwiązywania trudnego problemu.

Analizowanie dziedziczenia

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.