Zabezpieczanie przed dostępem do systemu

Systemy o wielu użytkownikach mają zawsze wiele luk w zabezpieczeniach. Leży to w ich naturze. Najprostszy system, używany przez jedną osobę, jest najłatwiejszy do zabezpieczenia, ponieważ sposób korzystania z niego jest mało zróżnicowany. Niestety, większość środowisk wymaga zakładania kont dla wielu użytkowników. Poświęcimy więc stosunkowo wiele uwagi zabezpieczaniu przed dostępem do systemu operacyjnego, zarówno w zakresie systemu Windows Server 2008, jak i systemów klienckich Windows.

Zasady haseł

Długie hasła to większe bezpieczeństwo i kropka. Jak łatwo się domyślić, ich złamanie wymaga wypróbowania większej liczby kombinacji znaków. Większość słów jest zbyt krótka, a unikanie nawet tych dłuższych ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.