Zabezpieczenia

Problemy z zabezpieczeniami prześladowały firmę Microsoft od samych początków systemu Windows. Wiele z nich było wynikiem niedopracowanych rozwiązań na poziomie architektury. Właśnie ten rodzaj niedociągnięć ma wraz z systemem Windows Server 2008 całkowicie odejść w przeszłość. Łatwo zauważymy znaczne zmiany w architekturze usług. Obejmują one zwiększoną liczbę warstw oddzielających od jądra systemu, segmentowanie, które redukuje możliwość wystąpienia błędów przepełnienia bufora, oraz redukcję warstw uprzywilejowanych, a więc tych, które czynią system najbardziej podatnym na wszelkie zagrożenia..

Poza fundamentalnymi zmianami architektury, zespół Windows Server 2008 zadbał też o wprowadzenie nowych mechanizmów, ukierunkowanych ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.