O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Skróty

Istnieje wiele różnych sposobów pozwalających łatwiej i przyjemniej korzystać z systemu Windows Vista. Niektóre rozwiązania wymagają odpowiednich modyfikacji systemu operacyjnego i zastosowania zewnętrznych dodatków, inne zaś pozwalają osiągnąć ciekawe efekty za pomocą narzędzi dostarczanych ze środowiskiem. Wskazówki, które znajdziesz w tym rozdziale, są związane ze stosowaniem w systemie Windows Vista różnych skrótów klawiszowych i skrótów wykorzystujących mysz.

Korzystanie z plików i obiektów

Wskazówki zamieszczone poniżej pomogą Ci przewidzieć — a jeśli to konieczne, nawet zmienić — sposób, w jaki program Eksplorator Windows reaguje na przeciąganie i upuszczanie plików i obiektów. Oto krótki przegląd możliwości związanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required