O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Różne wersje Windows

W Rozdział 1. omówiono wiele różnorodnych opcji, które wyraźnie odróżniają system Windows Vista od poprzedników. Użytkownikom należy się jednak ostrzeżenie: część z tych funkcji, które zapewne chcieliby jak najszybciej wdrożyć, dostępna jest tylko w pewnych wersjach Visty.

Nie ma co próbować uruchomić BitLockera na przykład w wersji Home Basic; nawet nie ma sensu go tam szukać. Również uaktualnianie do edycji Home Premium nie zakończy się powodzeniem, jeżeli celem było skorzystanie z BitLockera.

Kolejna niespodzianka czeka tych, którzy przyniosą do domu służbowe laptopy, aby wykorzystać dostępny w Viście Media Center do nagrania programów telewizyjnych. To prawda, że aplikacja nie jest już traktowana jako osobny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required