O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Sieci w systemie Windows Vista

Gdy administruje się systemem Windows Vista, prawdopodobnie połowę czasu poświęca się na czynność, którą można określić jako administrację sieci: zmuszanie komputerów z Vistą do komunikacji z innymi maszynami działającymi w tym systemie, urządzeniami z Windows oraz z innymi komputerami w ogóle.

Można to osiągnąć za pomocą obszernego wachlarza metod, przy czym stosowanie niektórych z nich może wymagać posiadania szerokiego zakresu wiedzy komputerowej. Na tym właśnie skupia się ten rozdział. Temat jest olbrzymi, poświęcono mu niejedną książkę, dlatego ta część publikacji jest dłuższa niż pozostałe.

Sieć można uznać (i słusznie) za jedno z najważniejszych zastosowań komputera. Zapoczątkowała rewolucję, o której ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required