O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Personalizowanie Visty

Użytkownicy często proszą, żeby zmienić im interfejs systemu. Chwileczkę. Skreślmy to zdanie. Użytkownicy często zmieniają interfejs systemu. Jako administratorzy, musimy zatem podejść do biurka takiej osoby, domyślić się, co w imię Billa Gatesa zrobił ten nieszczęśnik, że jego system wygląda tak, jak wygląda, i co trzeba zrobić, żeby doprowadzić do porządku interfejs Visty.

W tym rozdziale zbadamy wiele funkcji, które mają wpływ na nawigację po systemie operacyjnym. Czytelnik dowie się między innymi, jak pracować z wieloma monitorami, jak dostosowywać menu i jak używać folderów wirtualnych.

Niektóre omawiane tutaj zagadnienia mogą wydawać się elementarne, ale — z drugiej strony — neurochirurdzy uważają za takie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required