O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Jak uczynić Vistę łatwiejszą w obsłudze?

Choć tytuł tego rozdziału może sugerować, że Vista jest nieporęczna w działaniu i nawet średnio zaawansowani użytkownicy potrzebują skrzyni wypełnionej poradami i wskazówkami, aby korzystać z tego systemu, jest to jednak wrażenie dalekie od rzeczywistości. Jak można było dowiedzieć się z poprzednich rozdziałów, wiele z wprowadzonych w Viście usprawnień miało na celu właśnie poprawienie łatwości użytkowania. Wyszukiwanie jest teraz wykonywane dużo szybciej, zabezpieczenia systemu są w dużej mierze zautomatyzowane, gadżety udostępniają przydatne informacje w czytelniejszej postaci i tak dalej.

W tym rozdziale przedstawiono kilka kolejnych usprawnień, które przenoszą łatwość użytkowania na następny, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required