O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Wdrażanie Visty

Instalacja pojedynczego egzemplarza systemu operacyjnego Windows Vista na nowym bądź istniejącym komputerze jest dość prostym zadaniem, które zwykle ogranicza się do włożenia do napędu dysku instalacyjnego oraz odpowiedzenia na serię pytań. Omówię pojedynczą, nienadzorowaną instalację systemu; nie zajmie to jednak zbyt wiele miejsca, ponieważ Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny zakłada, że odbiorca posiada już dość duże doświadczenie w instalowaniu na jednej maszynie.

Wdrażanie korporacyjne, obejmujące wiele jednoczesnych instalacji w całej firmie, jest zupełnie inną sprawą. W tym rozdziale omówię zadania administracyjne, które należy wykonać przy masowej instalacji systemu Windows Vista. Zaprezentuję ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required