O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 13. Vista i Zasady grupy

W tym rozdziale przedstawię jedno z najmocniejszych narzędzi z arsenału administratora: Zasady grupy. Pozwalają mu one sterować prawie każdym pojedynczym aspektem środowiska użytkownika — tym, co dzieje się na pulpicie, jakie oprogramowanie jest dostępne i kiedy, jakie członkostwo grupy istnieje w domenie, czy działanie komputera jest kontrolowane, a także jakie obowiązują zabezpieczenia i ustawienia inspekcji.

To tylko kilka z aspektów, które można by wymienić.

Nawet jeśli mamy możliwość wdrożenia ich do zarządzania pojedynczym komputerem z Vistą, jest bardziej prawdopodobne, że uczestnicząc w domenie systemu Windows, zastosujemy Zasady grupy. Ponadto w świecie Windows domeny są implementowane za pośrednictwem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required