O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Dostrajanie wyglądu oraz wydajności systemu Windows Vista

Nigdy dotąd nie było wersji systemu Windows, w której wygląd i wydajność systemu byłyby tak ściśle ze sobą powiązane. Co więcej, nie chodzi tylko o to, że w systemie Windows Vista wygląd i działanie systemu są ściśle ze sobą związane, ale również o to, iż w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów użytkownik musi często decydować się na wyważony kompromis między tymi dwoma czynnikami. Z tego powodu dostrajanie wyglądu i wydajności systemu Windows Vista jest kwestią znalezienia równowagi pomiędzy nimi, zwłaszcza kiedy chcemy, aby komputer pracował wydajnie w szerokim spektrum zastosowań.

Spośród wielu powiązanych ze sobą cech składających się na wydajność i wygląd systemu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required