O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Instalacja, konfiguracja i konserwacja oprogramowania

Zdecydowana większość współczesnych aplikacji oraz gier posiada w pełni zautomatyzowany proces instalacji, dzięki któremu zainstalowanie takiej aplikacji i późniejsze z niej korzystanie jest relatywnie proste. Jeżeli jednak proces automatycznej instalacji nie zakończy się powodzeniem bądź dany program nie działa zgodnie z oczekiwaniami, to znalezienie przyczyny nie jest już takie łatwe. Aby efektywnie rozwiązywać problemy tego typu, warto wiedzieć, jak przebiega proces instalacji oprogramowania, oraz znać techniki pozwalające na diagnozowanie i usuwanie takich błędów.

Instalacja oprogramowania — co się zmieniło

W systemie Windows Vista proces instalacji, konfiguracji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required