Rozdział 8. Tworzenie biblioteki multimediów z użyciem programu Windows Media Player

Przyznaję, że nigdy nie byłem zachwycony programem Windows Media Player. Wydawało się, że programiści w Microsofcie byli bardziej skoncentrowani na niestandardowych projektach wizualnych i wizualizacjach w tle niż na tym, co ma największe znaczenie — utworzeniu doskonałego odtwarzacza multimediów, który działałby tak, jak powinien. W przypadku Windows Media Player 11 sprawy wyglądają nieco inaczej. Microsoft przestał już tak bardzo koncentrować się na niestandardowych projektach wyglądu (zwanych karnacjami), uprościł nadmiernie rozbudowane menu, uporządkował interfejs i zupełnie przeprojektował bibliotekę multimediów. W wyniku tego powstał odtwarzacz multimediów, ...

Get Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.