O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Przechwytywanie obrazów cyfrowych i plików wideo oraz zarządzanie nimi

Wcześniejsze wersje systemu Windows zawierały program Przeglądarka obrazów i faksów systemu Windows, umożliwiający przeglądanie obrazów, wykonywanie podstawowych zadań edycyjnych oraz odtwarzanie pokazów slajdów z użyciem serii obrazów. System Windows Vista zawiera znacznie bardziej rozbudowany program — Galerię fotografii systemu Windows. Za jej pomocą można:

  • przeglądać obrazy cyfrowe i pliki wideo zapisane w każdym z obsługiwanych formatów,

  • organizować obrazy cyfrowe i wideo, korzystając z oznakowań, daty utworzenia, klasyfikacji oraz folderów,

  • retuszować obrazy cyfrowe, poprawiając naświetlenie i nasycenie kolorów, przycinając, obracając itd.,

  • drukować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required