O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Tworzenie filmów i DVD-Video

Windows Vista jest pierwszą wersją systemu Windows z wbudowaną obsługą nagrywania płyt DVD. Jak opisano to w poprzednich rozdziałach, dzięki tej funkcji w programach Windows Media Player i Galeria fotografii systemu Windows można tworzyć dyski DVD z danymi. Jeżeli korzystamy z Windows Vista Home Premium lub Windows Vista Ultimate, dzięki tej funkcji możemy również tworzyć DVD-Video i filmy, korzystając z programów Windows DVD Maker i Windows Movie Maker.

Różnice między programami Windows DVD Maker i Windows Movie Maker dotyczą głównie poziomu wpływu użytkownika na proces tworzenia oraz dostępności rozwiązań niestandardowych. Za pomocą programu Windows DVD Maker można tworzyć DVD z pokazami slajdów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required