O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Zabezpieczanie i udostępnianie danych

Jak zostało to omówione we wcześniejszych rozdziałach, funkcja Kontrola konta użytkownika (UAC) jest jednym z elementów pełnej rekonstrukcji zabezpieczeń systemu Windows Vista i pomaga chronić komputer przed złośliwym oprogramowaniem i atakami sieciowymi. W kolejnych rozdziałach poznamy wbudowane programy zabezpieczające, takie jak Windows Defender i Zapora systemu Windows, które również zostały zaprojektowane w tym celu. Choć przy właściwej konfiguracji te funkcje zabezpieczeń świetnie spełniają swe zadanie, nie chronią one przed atakami wewnętrznymi — przeprowadzanymi przez osoby, których komputery są podłączone do tej samej sieci lokalnej lub które mają konto lokalne na naszym komputerze. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required